Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz ofertę zajęć prowadzonych przez pracowników.

 

Informujemy:

           Diagnozowanie uczniów odbywa się wyłącznie na prośbę rodziców, opiekunów prawnych (wniosek rodzica, opiekuna prawnego):

● badania przesiewowe pedagogiczne uczniów z klas ,,0” (p. Danuta Rabiej),

● badania gotowości szkolnej (p. Danuta Rabiej, p. Elżbieta Chlebosz, p. Dominika Podsiadło, p. Sylwia Warchoł-Plucińska),

● badania pod kątem trudności w nauce i specyficznych trudności w nauce: dysortografia, dysgrafia, dysleksja, dyskalkuklia (p. Elżbieta Chlebosz, p. Judyta Żołubak, p. Sylwia Warchoł-Plucińska, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska, p. Dominika Podsiadło, p. Joanna Kiliś),

● badania pod kątem trudności z matematyki (p. Judyta Żołubak),

● badania pod kątem trudności wychowawczych i emocjonalnych (p. Wioleta Czyżewska-Miszczak, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska, p. Joanna Kiliś, p. Dominika Podsiadło),

● badania pod kątem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (p. Wioleta Czyżewska-Miszczak, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska),

● badania pod kątem orzecznictwa (p. Danuta Rabiej, p. Elżbieta Chlebosz, p. Wioleta Czyżewska- Miszczak, p. Judyta Żołubak, p. Joanna Kiliś, p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska, p. Dominika Podsiadło, p. Sylwia Warchoł-Plucińska, p. Danuta Matuszewska),

               Odpowiedzialna za dokumentację orzeczniczą jest p. Judyta Żołubak.

● szkoła, przedszkole otrzymuje opinię wyłącznie za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego.

 

Na terenie Poradni prowadzone będą zajęcia z zakresu:

terapii pedagogicznej - osoby prowadzące: pedagog Elżbieta Prociów- Mikołajczak, pedagog Danuta Rabiej, pedagog Judyta Żołubak,

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci/ uczniów z problemami edukacyjnymi w tym wymagających stymulacji zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i usprawniania procesów pisania, czytania i liczenia- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.

terapii psychologicznej - prowadzący psycholog Kinga Kozakowska-Wiśniewska, psycholog Sylwia Warchoł-Plucińska i wsparcia psychologicznego - prowadzący psycholog Dominika Podsiadło,

psychoterapii indywidualnej i rodzinnej - prowadzący pedagog Jadwiga Orzechowska i pedagog Wioleta Czyżewska- Miszczak,

terapii logopedycznej - prowadząca logopeda Danuta Matuszewska,

terapii metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - prowadząca pedagog Elżbieta Prociów-Mikołajczak,

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i z klas młodszych z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami w koncentracji uwagi.

stymulacji polisensorycznej dzieci/uczniów niepełnosprawnych w Sali Doświadczania Świata - prowadząca pedagog Helena Rasała,

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.

integracji sensorycznej - prowadząca pedagog Elżbieta Chlebosz ----> Grupa ,,Sensorynki” dla dzieci w wieku 1-3 rok życia-osoby prowadzące: pedagog Helena Rasała i pedagog Elżbieta Chlebosz.

zajęć o charakterze terapeutycznym:

- grupa I, osoby prowadzące: pedagog Wioleta Czyżewska- Miszczak i pedagog Judyta Żołubak (grupa kl. IV-VI SP zajęcia dla dziewczynek nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z komunikacją w relacjach rówieśniczych, przeciwko wykluczeniu społecznemu),

- grupa II, osoby prowadzące: psycholog Kinga Kozakowska- Wiśniewska (grupa ,,Odnajdźmy siebie” dla uczniów szkół gimnazjalnych mających trudności w kompetencjach społecznych i osobistych).

Nabór do grup do 15.X.2017 r.

  Powiatowy Program wspierania zdolności i talentów "Najlepszy z naj."

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole/szkoła wybiera najzdolniejszych uczniów poprzez eliminacje szkolne i zgłasza ich sylwetki wraz z krótką prezentacją (np. filmik, nagranie itp) do Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie.

Opiekunem programu jest psycholog Sylwia Warchol-Plucińska.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 28 lutego 2018 r. Zgłoszeni uczniowie przejdą diagnozę psychologiczną i zostaną zakwalifikowani do poszczególnych grup warsztatowych. Zajęcia z uczniami zdolnymi, nauczycielami i rodzicami rozpoczną się w 3 kwartale 2018 r.

zespół samokształceniowy pedagogów i psychologów szkolnych z Powiatu Legnickiego - sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów, osoby odpowiedzialne: pedagog Elżbieta Chlebosz i pedagog Wioleta Czyżewska-Miszczak.

                                          

Tematyka spotkań pedagogów

1. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom (25.10.2017 r.) psycholog Kinga Kozakowska- Wiśniewska.

2. Interwencja kryzysowa- działania doraźne, procedury i dokumentowanie (październik-listopad 2017 r.)

Terminy spotkań zostaną ustalone w październiku 2017 r. wraz z deklarowanymi tematami.

Spotkania będą się odbywały o godzinie 12:00 na terenie poradni w Chojnowie lub w Starostwie Powiatowym w Legnicy.

Akademii dla rodziców - warsztaty umiejętności wychowawczych będą się odbywały cyklicznie na terenie poradni po zawiązaniu się grupy. Odpowiedzialne: pedagog Jadwiga Orzechowska i pedagog Wioleta Czyżewska-Miszczak.

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - zespół tworzą: pedagog Helena Rasała (przewodnicząca), logopeda Danuta Matuszewska, pedagog Danuta Rabiej, pedagog Elżbieta Chlebosz, psycholog Kinga Kozakowska-Wiśniewska.

Zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 76 81 88 564

Diagnozy odbywają się na terenie: poradni: 59-225 Chojnów, ul. Poźniaków 2, (gabinety 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12) oraz gabinetów psychopedagogicznych w Legnicy, Plac Słowiański 1 (gabinety 106, 149), a także w uzasadnionych przypadkach w placówkach lub domu rodzinnym dziecka.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z w/w form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.