mgr Danuta Matuszewska

 1. Problemy z mowa a funkcjonowanie dziecka w szkole.
 2. Dziecko jąkające się w szkole.

 

mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak

 1. Jak pomóc uczniom w koncentracji uwagi
 2. Zajęcia grafomotoryczne wstępem do nauki pisania.
 3. Rozwój mowy dziecka: na co zwrócić uwagę w obserwacji dzieci.
 4. Zabawy sprzyjające rozwojowi mowy i kształcenie słuchu u dzieci.

 

mgr Anna Jankowska

 1. Uczymy dzieci rozpoznawania własnych emocji.
 2. Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem.
 3. Wypalenie zawodowe u nauczycieli.
 4. Problem przemocy psychicznej i fizycznej w szkole.

 

mgr Dagmara Korzan

 1. Zachowania agresywne u dzieci
 2. Rodzina dysfunkcyjna a dziecko w szkole.

 

mgr Dominika Podsiadło

 1. Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?
 2. Jak efektywnie współpracować i porozumiewać się z rodzicami?

 

mgr Judyta Żołubak

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozwijania kompetencji w uczeniu się – warsztaty.
 2. Opiniowanie i orzekanie - współpraca szkoły i poradni w tym zakresie.

 

mgr Elżbieta Chlebosz

 1. Prezentacja na temat zaburzeń sensorycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozwoju kompetencji w uczeniu.

 

mgr Kinga Kozakowska –Wiśniewska

 1. Zaburzenia psychiczne u dzieci i procedury postępowania.