1. Jak pomóc w szkole dziecku z wadą wymowy?
 2. Przyczyny nieprawidłowości w rozwoju mowy.
 3. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu i szkole – prezentacja.
 4. Jak wspomagać koncentrację dziecka w wieku przedszkolnym.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozwijania kompetencji w uczeniu się.
 6. Opiniowanie i orzekanie – współpraca szkoły i poradni w tym zakresie.
 7. Zachowania agresywne u dzieci. Jak sobie z tym radzić -prelekcja dla rodziców.
 8. Rodzina dysfunkcyjna a dziecko w szkole. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych- prelekcja.
 9. Rozwój mowy dziecka, na co zwrócić uwagę w obserwacji dzieci przedszkolnych.
 10. Jak pomóc uczniom w przyswajaniu wiedzy.
 11. Pojęcie cyberprzemocy i przemocy- prelekcja.
 12. Komunikacja między nauczycielem a rodzicem-prelekcja.
 13. Sytuacja dziecka w obliczu rozwodu rodziców.
 14. Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ponadto, informujemy że, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie będą prowadzone zajęcia grupowe dla dzieci:

 1. I półrocze – zajęcia dla klas I-III – Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. II półrocze – zajęcia dla uczniów klas IV-VI Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.