OFERTA TEMATYCZNA

DLA NAUCZYCIELI

 

 

L.p.

Temat Forma Realizacji Prowadzący
 1. 1.

Rozwiązywanie konfliktów w klasie.

 warsztaty

mgr Jadwiga Orzechowska

 1. 2.

 Przyczyny nieprawidłowości w rozwoju mowy.

 prelekcja

 mgr Danuta Matuszewska

 1. 3.
Funkcjonowanie dziecka w szkole z wadą wymowy. prelekcja mgr Danuta Matuszewska
 1. 4.

Jak pracować z dzieckiem

z Zespołem Aspergera.

prelekcja   (nauczyciele klas I-III)

mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak

 1. 5.

Kiedy dziecko bywa trudne -jak rozbić „mur”?

warsztaty

mgr Jadwiga Orzechowska/

mgr Judyta Żołubak

 1. 6.

Nadpobudliwe czy nieposłuszne?

wykład

mgr Danuta Rabiej

 1. 7.
Dziecko z zaburzeniami lękowymi. wykład

mgr Danuta Rabiej

 1. 8.
Zaburzenia psychiczne u dzieci. prelekcja mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska/ mgr Wioleta Czyżewska-Miszczak
 1. 9.
Interwencja kryzysowa – procedury postępowania. prelekcja mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska/ mgr Wioleta Czyżewska-Miszczak
 1. 10.
Agresywny przedszkolak – przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania agresji
w przedszkole.
prelekcja mgr Dominika Podsiadło
 1. 11.
Wpływ bajkoterapii na rozwój dziecka
w wieku przedszkolnym.
prelekcja mgr Dominika Podsiadło
 1. 12.
Organizacja pracy dziecka z ADHD. prelekcja

mgr Joanna Kiliś

 1. 13.
Postawy wychowawcze rodziców. prelekcja

mgr Joanna Kiliś

 1. 14.
Metody aktywizujące w pracy z małymi dziećmi.

prelekcja

dla nauczycieli przedszkola

mgr Helena Rasała

mgr Elżbieta Chlebosz

 1. 15.
Objawy zaburzeń sensorycznych.

prelekcja

dla nauczycieli przedszkola

mgr Helena Rasała/ mgr Elżbieta Chlebosz
 1. 16.

Interpretacja opinii i orzeczeń lub opiniowanie i orzekanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

prelekcja mgr Sylwia Warchoł- Plucińska
 1. 17.
„Zacznijcie od poznawania swoich uczniów bo na pewno ich nie znacie” – J.J. RRousseau – diagnoza i identyfikacja ucznia zdolnego. prelekcja mgr Sylwia Warchoł- Plucińska
 1. 18.
Metody skutecznego i kreatywnego myślenia. warsztaty

mgr Judyta Żołubak/

mgr Wioleta Czyżewska- Miszczak

 1. 19.
„Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” działania cykliczne, I raz w miesiącu. mgr Elżbieta Prociów- Mikołajczak