OFERTA TEMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI

 

 

L.p. Temat Forma Realizacji Prowadzący
1. ,,Jak wspierać rozwój emocjonalno-społeczny u dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.

wykład

dla nauczycieli klas I-III

Termin: X-XII 2016r.

mgr Marta Kozaryn
2. Warsztaty umiejętności wychowawczych. warsztaty

mgr Jadwiga

Orzechowska

3.

Kiedy dziecko bywa trudne -jak rozbić „mur”?

warsztaty

mgr Jadwiga

Orzechowska

4.

Cztery typy postaw nauczycieli i ich wpływ na dziecko (rozpoznawanie przyczyn zachowania: samookaleczenia, samobójstwa, autoagresja).

warsztaty

mgr Jadwiga

Orzechowska

5. Analiza i interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię. szkolenie

mgr Wiesława Bratek

mgr Dominika Podsiadło

6. Przyczyny nieprawidłowości w rozwoju mowy. wykład dla nauczycieli żłobków i przedszkoli mgr Danuta Matuszewska
7. Dziecko z zaburzeniami lękowymi. wykład mgr Danuta Rabiej
8. Jak przeprowadzić zebranie z rodzicami na temat: ,,Trudne klasowe sprawy ?”.

wykład/warsztat

mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak