1. „O czym każda/y mama/tato wiedzieć powinien, aby rozwój mowy dziecka był prawidłowy.
 2. Rola rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.
 3. Kary i nagrody w wychowaniu dziecka.
 4. Dopalacze a zdrowe psychiczne.
 5. Wspieranie rozwoju emocjonalnego u dziecka.
 6. Kiedy do logopedy?
 7. Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole – prelekcja.
 8. Jak motywować dziecko do nauki – prezentacja.
 9. Wychowanie to wyzwanie. Kary i nagrody – pomagają w wychowaniu czy przeszkadzają?
 10. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”.
 11. Jak pomóc dziecku w skutecznej i efektywnej nauce.
 12. Nasze dziecko w sieci, zagrożenia-konsekwencje – prelekcja dla rodziców.
 13. Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce- prelekcja dla rodziców.
 14. Jak przygotować dziecko do prawidłowego mówienia?
 15. Ćwiczenia narządów mowy dziecka wstępem do prawidłowego wypowiadania się.
 16. Jak pomóc dziecku w nauce?