OFERTA TEMATYCZNA DLA RODZICÓW

 

 

L.p. Temat Forma realizacji Prowadzący
1. Wczesne zagrożenia a wychowanie dzieci.

wykład

termin: X-XII 2016r.

mgr Marta Kozaryn
2. Moje dziecko nie ma problemów z mową. wykład mgr Danuta Matuszewska
3. Autoagresja u dzieci i młodzieży -przyczyny. Jak sobie radzić? warsztaty mgr Jadwiga Orzechowska
4. Cztery typy postaw rodziców i ich wpływ na dziecko.
5. Jak przygotować dziecko do nauki w szkole? wykłady mgr Danuta Rabiej
6. Sposoby motywowania dzieci do nauki.
7. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (dla rodziców dzieci z klas I-III ). wykład/warsztat mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak