OFERA TEMATYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1

 

 

L.p. Dla kogo Temat Forma realizacji

Prowadzący

1.

Dzieci 4-5-   letnie

Pięknie mówię

warsztat mgr Danuta Matuszewska

2.

Klasa ,,0”.

Badania przesiewowe. testy mgr Danuta Rabiej

3.

Grupy przedszkolne

Kl. I-III

Mój nastrój, moje emocje. Uczenie się umiejętności wyrażania emocji w sposób konstruktywny.

warsztaty

mgr Elżbieta Chlebosz

mgr Sylwia Warchoł-Plucińska

4.

Klasy I-III

Nawiązujemy relacje-kształtowanie pozytywnych postaw względem rówieśników oraz nabywanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów rówieśniczych.

mgr Elżbieta Chlebosz

mgr Dominika Podsiadło

5.

Klasy I-III S.P. Jak uczyć się efektywnie ? mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak

6.

Klasy IV-VI S.P. Emocje pozytywne i negatywne mgr Jadwiga Orzechowska

7.

Klasy IV-VI S.P.

Jak tworzyć dobre relacje

mgr Jadwiga Orzechowska

8.

Klasy IV-VII S.P.

Bezpieczny Internet-cyberprzemoc. mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska

9.

Grupy wychowawcze Domu Dziecka w

Golance.

Warsztaty-arteterapia-,,Relaks, zabawa, odblokowanie”.

mgr Helena Rasała

(I i II semestr)

10.

Klasy III gimnazjum

Metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania.

mgr Judyta Żołubak

mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska

11.

Klasy VI-VII

Klasy II-III Gimnazjum

 Prawidłowe relacje rówieśnicze, rozwiązywanie konfliktów.

warsztaty

mgr Judyta Żołubak

mgr Wioleta Czyżewska-Miszczak

12.

Klasy III-V

Klasy VII i II gimnazjum

Warsztat dobrych relacji w klasie- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.

warsztaty

mgr Kinga Kozakowska- Wiśniewska

mgr Joanna Kiliś

13.

Klasy III gimnazjum

Jak rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe? Czym kierować się przy wyborze drogi kształcenia?

warsztaty
+ diagnoza

mgr Wioleta Czyżewska- Miszczak

14.

Klasy II-III Gimnazjum

Klasy IV-VII

Jak sobie radzić z emocjami? Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i budowanie własnej wartości.

warsztaty

mgr Joanna   Kiliś

15. Klasy VI- VII Twórcze myślenie warsztaty mgr Sylwia Warchoł- Plucińska