OFERA TEMATYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1

 

 

 1. „Idziemy na wycieczkę” – zabawy z elementami ćwiczeń logo-rytmicznych i usprawniających narządy artykulacyjne.
 2. „Wesoła zagroda” - zabawy logopedyczne z ćwiczeniami oddechowymi.
 3. „Ballada o dzielnym rycerzu” – historyjka logopedyczna z ćwiczeniami.
 4. Ćwiczenia logopedyczne dla aktorów – propozycja dla szkolnych zespołów teatralnych i recytatorskich.
 5. „Świat naszych emocji” – warsztaty.
 6. Profilaktyka agresywnych zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym – warsztaty.
 7. „Jestem dobrym kolegą, koleżanką, jestem przyjacielem” – warsztaty.
 8. Metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania kl.V-VIII.
 9. Metody rozwiązywania konfliktów kl. V-VIII.
 10. Komunikacja – podstawowe umiejętności z zakresu porozumiewania się.
 11. Asertywność – co to jest i dlaczego warto być asertywnym -prelekcja.
 12. Zagrożenie XXI wieku- warsztaty dla uczniów.
 13. Przemoc rówieśnicza – jak się bronić- warsztaty dla uczniów.
 14. Metody i techniki uczenia się dla klas -prelekcja dla uczniów.
 15. Ćwiczenia narządów mowy jako wstęp do prawidłowego wypowiadania się.
 16. Zamknij oczy, otwórz uszy – zabawy kształcące słuch u dzieci.
 17. Jak się uczyć efektywnie? – warsztaty.
 18. Przemoc i jej skutki -prelekcja.
 19. Jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy- prelekcja.
 20. Umiem odmawiać! Moje asertywne prawa – warsztaty.
 21. Wszyscy mamy mocne i słabe strony – warsztaty.
 22. Co znaczy dla mnie zdrowy styl życia- prelekcja.
 23. Jestem bezpieczny, radzę sobie w relacjach z obcymi- prelekcja.
 24. Cyberprzemoc. Jak nie paść ofiarą , jak nie stać się sprawcą -prelekcja.
 25. Negatywne skutki zażywania narkotyków oraz sztuka odmawiania – prelekcja.
  "Istnieje mozliwość skorzystania ze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego - z zajęć grupowych lub indywidualnych."