OFERA TEMATYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1

mgr Danuta Matuszewska

 1.  PREORIENTACJA ZAWODOWA – zajęcia logopedyczne z elementami preorientacji zawodowej ,,Kim będę? Chcę ładnie mówić”
 2.  Zimowa wycieczka- zajęcia warsztatowe dla klasy ,,0”.
 3.  Zajęcia warsztatowe dla małych dzieci: ,,Zróbmy koło, będzie wesoło…”- gry i zabawy logopedyczne.

mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak

 1.  ORIENTACJA ZAWODOWA - Kim chciałbyś zostać?
 2.  Zajęcia z arteterapii
 3.  Jak pomóc sobie w koncentracji uwagi?
 4.  Jak się uczyć?
 5.  PREORIENTACJA ZAWODOWA –,, Jakie znasz zawody?”
 6.  Ćwiczenia buzi i języka wstępem do prawidłowej mowy- grupy przedszkolne.
 7.  Sztuka oddychania podstawą mówienia- grupy przedszkolne.
 8.  Zamknij oczy, otwórz uszy- zabawy kształcące słuch u dzieci- grupy przedszkolne.

mgr Anna Jankowska

 1. PREORIENTACJA ZAWODOWA – „Świat zawodów – podczas zabawy dzieci odgrywają różne role społeczne, np. policjant, strażak, lekarz, piekarz.
 2. Warsztaty z percepcji wzrokowe
 3. Zabawy manualne – arteterapia.
 4. ORIENTACJA ZAWODOWA – Co lubię robić? Moje mocne i słabe strony. Które mocne strony mogę wykorzystać w wybranym przez siebie zawodzie.
 5. DORADZTWO ZAWODOWE – Powiązania pomiędzy zainteresowaniami/pasjami a przyszłym zawodem oraz korzyści wynikające z posiadania zainteresowań dla kariery zawodowej. Korzyści z powiązań między pasjami a zadowoleniem i satysfakcją z pracy.
 6. Wzmacniamy samoocenę i poczucie własnej wartości i skuteczności – warsztaty
 7. Moja hierarchia wartości. (Zdrowie, rodzina, pieniądze, przyjaźń, uczciwość, rzetelność, miłość, spokój, wolność, prawda, wierność, pomoc innym, itp.).

mgr Dagmara Korzan

 1. ORIENTACJA ZAWODOWA: Moja pasja mój wybór zawodu
 2. Warsztaty integracyjne poprawiające relacje w klasie
 3. Warsztaty integracyjne – poznaj swoje emocje
 4. Warsztaty profilaktyczne – zagrożenia w Internecie

mgr Dominika Podsiadło

 1. ORIENTACJA ZAWODOWA: Jak pomóc dziecku w rozpoznawaniu i rozwijaniu pasji, zainteresowań, a w przyszłości wyboru szkoły.
 2. Każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
 3. Stres, stan który coraz częściej nas spotyka.
 4. Jesteśmy zgraną grupą.

mgr Judyta Żołubak

 1. Metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania – zajęcia warsztatowe.
 2. Konflikt jak go rozwiązać – zajęcia warsztatowe.
 3. Komunikacja – podstawowe umiejętności z zakresu porozumiewania się.
 4. Asertywność – co to jest i dlaczego warto być asertywnym.

mgr Elżbieta Chlebosz

 1. Badania przesiewowe dla ucz. kl.O
 2. Zajęcia integracyjne dla ucz. kl. I
 3. Zajęcia warsztatowe „Jak pokonać swoją złość”
 4. Zajęcia warsztatowe „Pudełko nastrojów” – stymulowanie u dzieci form komunikacyjnych (dzieci 4 i 5 r.ż) wyrażanie emocji w formie werbalnej.
 5. Warsztaty w zakresie preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku przedszkolnym: ”Poznaję zawody”

mgr Kinga Kozakowska –Wiśniewska

 1. ORIENTACJA ZAWODOWA: ,, Kim będę? Kl. VIII oraz III Gimnazjum
 2. Metody i techniki uczenia się i zapamiętywania kl. VII i VIII
 3. Bezpiecznie w sieci dla klas VII i VIII
 4. Profilaktyka uzależnienia od Internetu – Dzień z życia kl. VI i VIII
 5. Dokuczaniu mówimy NIE. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przemocy rówieśniczej klasy I -V

dr Celina Witkowska

DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Powiązania pomiędzy zainteresowaniami/pasjami a przyszłym zawodem oraz korzyści wynikające z posiadania zainteresowań dla kariery zawodowej. Korzyści z powiązań między pasjami a zadowoleniem i satysfakcją z pracy.
 2. Profile zainteresowań zawodowych (profil z obszaru człowiek-człowiek, z obszaru człowiek-przyroda, z obszaru człowiek-obraz artystyczny, z obszaru człowiek-dane, z obszaru człowiek-technika).
 3. Testy skłonności zawodowych.
 4. Ankiety uzdolnień – „W czym jestem mistrzem?”
 5. Testy wartości Karoliny Sochańskiej.
 6. Testy zainteresowań zawodowych Katarzyny Rewers.
 7. Indywidualne konsultacje.