Zapraszamy do pobrania przygotowanych przez nas wniosków:


- Wniosek o przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych
(pdf)

- Wniosek o przeprowadzenie badań logopedycznych (pdf)

- Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka edukacyjna (pdf)

- Zaświadczenie lekarskie k.s, z. r-w, w.w.r. (pdf)

- Zaświadczenie lekarskie (i. n.) i (i.o.r.p.p.). (pdf)

- Wniosek o wydanie orzeczenia (pdf)