Dźwięk, Światło, Ruch, Kolory

Pierwsze Sale Doświadczania Świata (Snoezelen) powstały w latach siedemdziesiątych w Holandii. Obecnie idea ta stopniowo rozpowszechnia się także w Polsce. Nowo otwarta Sala Doświadczania Świata, która znajduje się w Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Chojnowie, to specjalnie wyodrębnione miejsce wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów za pomocą całej gamy bodźców.

Głównymi celami zajęć jest:

 • Wielozmysłowe poznawanie, doświadczanie świata (rzeczywistości) wszystkimi zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, węchu oraz odprężenie i wyciszenie przy odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom czy elementom dotykowym.
 • Poprawa emocjonalności dziecka.
 • Zwiększenie wrażliwości na bodźce docierające do systemu nerwowego, między innymi poprzez wyzwalanie odruchu orientacyjno-badawczego.
 • Aktywizacja poprawiająca sprawność funkcjonalną mózgu.

           Z zajęć korzystać mogą: osoby niepełnosprawne, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, nadpobudliwością,z zespołem Downa, z zaburzeniami psychicznymi, niewidomi oraz z innymi różnorodnymideficytami.

Niepełnosprawna osoba w Sali Doświadczania Świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które dla niej samej są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować
i którymi pragnie się zajmować.Siłą metody Snoezelen jest to, że dzięki niej dochodzą do głosu dwie podstawowe prawdy antropologiczne, a mianowicie: każdy człowiek pragnie tworzyć i każdy pragnie być wolnym. Sala Doświadczania Świata dla wielu osób jest często jedynym miejscem, jedynym światem, które daje im możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia. Zajęcia w Sali wywołują w dzieciach mnóstwo pozytywnych emocji. Wprowadzają dzieci w stan relaksacji i odpoczynku,  zwiększają ich aktywność i motywację do poznawania oraz chęć do nawiązywania kontaktu, wywołują poczucie bezpieczeństwa, rozwijają zainteresowania, procesy poznawcze, poprawiają orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni, ograniczają zachowania agresywne, ułatwiają pokonywanie lęku oraz zwiększają bazę doświadczeń. W SDS osobie niepełnosprawnej łatwiej i szybciej osiągnąć sukces, bo kieruje nimi ciekawość i poczucie, że oto znalazł się w miejscu zupełnie odmiennym od wszystkiego, co znał dotychczas i na dodatek dającym się bez trudu poznać, aktóre są dla niej samej przyjemne, na których chce się skoncentrować. Czas spędzany w tym pomieszczeniu jest zawsze w pełni wykorzystany.

Pracując z dzieckiem w Sali Doświadczania Świata, wpływamy na jego wszechstronny rozwój.

           Sala Doświadczania Świata w naszej poradni wyposażona jest w:          

 1. Projektor obrazów – jego podstawowym celem jest uwrażliwienie zmysłu wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się na ścianie obrazach.
 2. Interaktywną lampę do światłowodów – dostarcza silnych wrażeń wzrokowych poprzez zmieniające się kolory. Zwiększa koncentracje uwagi, wzbudza zainteresowanie oraz chęć do działania (dotykanie, chwytanie).
 3. Interaktywną kolumnę bulgoczącą – dostarcza silnych wrażeń wzrokowych (poruszające się bąbelki, które zmieniają kolory), dotykowych, słuchowych (dźwięk bulgoczącej wody).
 4. Kulę lustrzaną z reflektorem o zmiennej barwie- stymuluje wzrok (doskonali poruszanie się wzroku we wszystkich kierunkach), wpływa na koncentrację uwagi.
 5. Sprzęt Hi–Fi wraz z zestawem płyt z muzyką relaksacyjną – muzyka płynąca z głośników dostarcza wrażeń słuchowych.
 6. Wyspa światłowodów - jest to oaza spokoju i wyciszenia.
 7. Suchy basen – przeznaczony do rehabilitacji i relaksacji. Dostarcza bodźców dotykowych – rozluźnia mięśnie, stymuluje czucie całego ciała lub poszczególnych jego części (masaż piłeczkami). Usprawnia także motorykę małą oraz dużą, kształtuje koordynację wzrokowo–ruchową. Oprócz tego dostarcza bodźców wzrokowych (kolor) i słuchowych (szum przemieszczających się piłeczek).
 8. Lustrzany domek - pozwala skupić uwagę dziecka na samym sobie (swojej mimice, gestykulacji, ruchach), co wpływa na kształcenie u niego samoświadomości swego ciała, poszczególnych jego części oraz orientacji w przestrzeni. Dzięki obserwacji siebie zapamiętuje wyraz twarzytowarzyszący mu podczas odczuwania różnych emocji, uczy się naśladownictwa.
 9. Platforma świetlno–dźwiękowa – służy wzbudzaniu ciekawości, aktywizowaniu zmysłu wzroku (różne kolory), słuchu (różne tony, dźwięki).
 10. Tor świetlno–dźwiękowy z tablicą kurantów – ma wpływ na zmysły wzroku (różne kolory), słuchu (rozmaite dźwięki, tony), dotyku. Doskonali koncentrację uwagi (skupianie wzroku na kolorach), sprawność manualną (przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo–ruchową, rozwija równowagę (podczas chodzenia po kolorowych polach). Zachęca, aktywizuje do działania dając poczucie sprawstwa, zależności: przyczyna–skutek (każdy ruch ręki czy nogi staje się dla dziecka słyszalny, widzialny). Określone dźwięki mogą wpływać także na nastrój i emocje.
 11. Kurtyna światłowodów - stanowi naturalny element oddzielający poszczególne zestawy terapeutyczne od sali. Daje możliwość tworzenia ciekawych przestrzeni. "Ściana" zwisających światłowodów, mieniących się i mrugających jednocześnie oddziela i integruje.
 12. Poduchy – pufy - wykorzystywane do wygodnego ułożenia, siedzenia. Dają poczucie komfortu i pełnego relaksu. Doskonale układają się do ciała.
 13. Materac rehabilitacyjny.
 14. Tapeta UV świecąca w promieniach UV.

                                                                                                         mgr Helena Rasała

                                                                                               Pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno-

                                                                                                         -Pedagogicznej w Chojnowie