OFERTA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W CHOJNOWIE
ROK SZKOLNY 2021/2022

Dzieci / Uczniowie

 • Uczę się i bawię- „Ale wokoło jest wesoło…” - żłobek.

 • Zajęcia warsztatowe: „Wycieczka” – przedszkole.

 • Rozwijanie myślenia oraz kształtowanie mowy opowieściowej i dialogowej w oparciu o bajeczkę „ Słoń”- klasy 1.

 • Metody skutecznego uczenia się. Jak uczyć się skutecznie - klasy 4-8.

 • Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacji oraz wspomaganie uczniów w prawidłowym rozwoju pod kątem wsparcia covidowego i pocovidowego.

 • Zajęcia integrujące klasę - klasy 1-3.

 • Po powrocie do szkoły – pandemia koronawirusa.

 • Mówię NIE wszystkiemu co złe.

 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Strach, biologia i samoregulacja.

 • Księga emocji- czym są, jakie mają znaczenie, anegdoty zaczerpnięte z bajko terapii – przedszkole - klasy 1-3.

 • Higiena snu – klasy 6-8.

 • Trening uważności w oparciu o ćwiczenia samoregulacji przez oddech.

 • Mowa wewnętrzna.

 • Plan STOP dla trudnych emocji – strach - klasy 1-4.

 • Komunikacja bez przemocy w praktyce.

 • Zabawy językowe wspierające naukę czytania.

 • Koncentracja na lekcjach.

 • Jestem bezpieczny, radzę sobie w relacjach z obcymi.

 • Jak nie paść ofiarą, jak nie stać się sprawcą.

 • Poradzę sobie ze złością.

 • Wiem co jem. Jak odżywiać się zdrowo?

 • Tworzymy grupę- zabawy integrujące zespół klasowy.

 • Szukam przyjaciela- zajęcia z elementami biblioterapii.

 • Ćwiczenia narządów mowy i słuchu- zabawy logopedyczne dla dzieci.

 • Jak się uczyć efektywnie ?-

 • Co jest dla mnie najważniejsze?- kształtowanie dbałości o zdrowie oraz wrażliwości na prawdę i dobro - klasy 4-6.

 • Więzi rodzinne.

 • Bezpieczne korzystanie z Internetu i cyberprzemoc.

 

Rodzice

 • Rola rodziny w procesie terapeutycznym.

 • Jak zapobiegać wadom wymowy?

 • Postawy w rodzinie a niepłynność mowy.

 • Prawidłowe funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej i społecznej w kontekście wsparcia covidowego i pocovidowego.

 • Rola rodziny w zapobieganiu zaburzeniom zachowania młodzieży. Rozwiązywanie konfliktów.

 • Jak wspierać dziecko w emocjach i nauce na początku drogi szkolnej- klasy 1.

 • Jak budować pozytywne relacje ze swoim dzieckiem.

 • Dlaczego warto i jak wprowadzać normy i zasady w rodzinie.

 • Motywacja do nauki a relacja dziecka z rodzicami.

 • Trening uważności w oparciu o ćwiczenia samoregulacji przez oddech.

 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Strach, biologia i samoregulacja.

 • Oddziaływania behawioralne w pracy z dzieckiem – modelowanie zachowania.

 • Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci.

 • Poczucie własnej wartości wzmocnienie samooceny dzieci.

 • Mediacje z dziećmi.

 • Zasady zdrowego żywienia- wskazówki, pomysły i porady dla rodziców dzieci w klasach 1-5.

 • Zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 • Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato- czytanie, a rozwój dziecka.

 • Sytuacja dziecka w obliczu rozwodu rodziców.

 • Jak przygotować dziecko do prawidłowego mówienia?

 • Jak pomóc dziecku w nauce?

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na prawdę i dobro oraz dbałości o zdrowie.

 • Jak pomagać jak rozmawiać?

 • Kiedy do psychologa?

 

Nauczyciele

 • Funkcjonowanie w szkole dziecka z niepłynnością mowy.

 • Dziecko z zaburzeniami artykulacyjnymi w przedszkolu i szkole.

 • Współpraca: szkoła- rodzice- terapeuta.

 • Jak rozwijać umiejętności społeczno – emocjonalne u swoich uczniów? -samodzielność, komunikowanie emocji, rozpoznawanie zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie wyborów.

 • Jak zorganizować pracę z klasą w rzeczywistości pandemii. Wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego w okresie pocovidowym.

 • Rodzice i nauczyciele partnerami w wychowaniu.

 • Metody aktywizujące w pracy z uczniem.

 • Uzależnienia niechemiczne.

 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Strach, biologia i samoregulacja.

 • Oddziaływania behawioralne w pracy z dzieckiem – modelowanie zachowania.

 • Zaburzenia psychiczne wśród nastolatków.

 • Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci.

 • Pozytywna dyscyplina w klasie.

 • Skuteczna motywacja ucznia w nauczaniu.

 • Biblioterapia formą wspierającą rozwój emocjonalno- społeczny dziecka.

 • Dopalacze a zdrowie psychiczne.

 • Wsparcie rozwoju emocjonalnego u dziecka.

 • Rozwój mowy dziecka: na co zwrócić uwagę w obserwacji dzieci przedszkolnych.

 • Jak pomóc uczniom w przyswajaniu wiedzy?

 • Jak towarzyszyć uczniom w wyborze wartości takich jak: prawda, dobro, zdrowie.

 • "Trudny " rodzic- agresywny, roszczeniowy, manipulujący.

 • Zasady zdrowego żywienia- wskazówki, pomysły i porady dla nauczycieli.

 • Jak towarzyszyć uczniom w wyborze wartości takich jak: prawda, dobro, zdrowie.

 • Sztuka doceniania – jak dostrzegać sukcesy ucznia?

 

Programy profilaktyczne – badania przesiewowe

 • Badanie przesiewowe – określenie rozwoju dziecka – dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich.