DYREKTOR

Celina Witkowska - pedagog

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

DZIAŁ PRZEDSZKOLNY I WCZESNEJ INTERWENCJI

Danuta Rabiej - pedagog

Helena Rasała - pedagog 

Dominika Fuchs - psycholog

 

DZIAŁ WSPOMAGANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Judyta Żołubak - pedagog

Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda

Elżbieta Chlebosz - pedagog

Dagmara Korzan - pedagog

Anna Jankowska - psycholog

Celina Witkowska - pedagog

 

DZIAŁ WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI

Celina Witkowska - pedagog

Judyta Żołubak - pedagog

Kinga Kozakowska-Wiśniewska - psycholog

Dagmara Korzan - pedagog

DZIAŁ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

Celina Witkowska - doradca zawodowy

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

Danuta Matuszewska - logopeda

Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda

 

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

  

Danuta Matuszewska - logopeda

Anna Jankowska - psycholog

Maciej Cieśla - rehabilitant

Elżbieta Prociów-Mikołajczak  - pedagog, logopeda


SPECJALIŚCI

Ewa Doniewicz-Rudziak - lekarz

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSLUGI

Joanna Wiszniowska

pełniąca obowiązki księgowej Bożena Drapała

Alicja Janczyn

Wiesława Kuźniarz

Bartosz Wiśniowski