DYREKTOR

Celina Witkowska - pedagog, doradca zawodowy

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

DZIAŁ PRZEDSZKOLNY I WCZESNEJ INTERWENCJI

Danuta Rabiej - pedagog

Marzena Kazieczko - pedagog 

Dominika Fuchs – psycholog

Daniela Wołosińska - psycholog

DZIAŁ WSPOMAGANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Judyta Żołubak - pedagog

Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda

Aneta Gac - pedagog

Dagmara Korzan - pedagog

Ewelina Adamus - psycholog

Celina Witkowska - pedagog

DZIAŁ WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI

Celina Witkowska - pedagog

Judyta Żołubak - pedagog

Kinga Kozakowska-Wiśniewska - psycholog

Dagmara Korzan - pedagog

DZIAŁ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Celina Witkowska - doradca zawodowy

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

Danuta Matuszewska - logopeda

Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda

SPECJALIŚCI

Ewa Doniewicz-Rudziak - lekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSLUGI

Joanna Wiszniowska

pełniąca obowiązki księgowej Bożena Drapała

Wiesława Kuźniarz

Kazimierz Wiśniowski