DYREKTOR

Celina Witkowska - pedagog

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

DZIAŁ PRZEDSZKOLNY I WCZESNEJ INTERWENCJI

Danuta Rabiej - pedagog

Helena Rasała - pedagog 

Dominika Podsiadło - psycholog

 

DZIAŁ WSPOMAGANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Judyta Żołubak - pedagog

Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda

Elżbieta Chlebosz - pedagog

Wioleta Czyżewska-Miszczak - pedagog

Sylwia Warchoł-Plucińska - psycholog

Joanna Kiliś - psycholog

 

DZIAŁ WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI

Celina Witkowska - pedagog

Judyta Żołubak - pedagog

Kinga Kozakowska-Wiśnewska - psycholog

Wioleta Czyżewska-Miszczak - pedagog

Jadwiga Orzechowska - pedagog

 

DZIAŁ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Syliwa Warchoł-Plucińska - psycholog

Celina Witkowska - pedagog

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

Danuta Matuszewska - logopeda

Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda

 

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Helena Rasała - pedagog 

Kinga Kozakowska-Wiśniewska - psycholog

Elżbieta Chlebosz - pedagog

Dominika Podsiadło - psycholog

Danuta Matuszewska - logopeda

Danuta Rabiej - pedagog

 

SPECJALIŚCI

Ewa Doniewicz-Rudziak - lekarz

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSLUGI

Joanna Wiszniowska

Teresa Wiszniowska

Alicja Janczyn

Edward Duda