DYREKTOR

mgr Wiesława Bratek - pedagog

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

DZIAŁ PRZEDSZKOLNY I WCZESNEJ INTERWENCJI

mgr Danuta Rabiej - pedagog

mgr Helena Rasała - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta

mgr Sylwia Warchoł-Plucińska - psycholog, logopeda

mgr Dominika Podsiadło - psycholog

mgr Danuta Matuszewska - logopeda

 

DZIAŁ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

mgr Judyta Żołubak - pedagog, socjoterapeuta

mgr Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, oligofrenopedagog

mgr Elżbieta Chlebosz - pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

mgr Sylwia Warchoł-Plucińska - psycholog, logopeda

mgr Kinga Kozakowska-Wiśnewska - psycholog

mgr Marta Kozaryn - psycholog

 

DZIAŁ WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI

mgr Judyta Żołubak - pedagog, socjoterapeuta

mgr Kinga Kozakowska-Wiśnewska - psycholog

mgr Wioleta Czyżewska-Miszczak - pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

mgr Jadwiga Orzechowska - pedagog, psychoterapeuta

 

DZIAŁ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska - psycholog

mgr Wioleta Czyżewska-Miszczak - pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

mgr Danuta Matuszewska - logopeda

 

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

mgr Helena Rasała - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta

mgr Sylwia Warchoł-Plucińska - psycholog, logopeda

mgr Danuta Matuszewska - logopeda

mgr Danuta Rabiej - pedagog

mgr Magdalena Sajewicz - rehabilitant

 

SPECJALIŚCI

dr n.med. Ewa Doniewicz-Rudziak - lekarz

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSLUGI

Joanna Wiszniowska

Teresa Wiszniowska

Alicja Janczyn

Edward Duda