Dział logopedyczny    

blue flower

Główne zadania:

     Zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z zaburzeniami mowy oraz wczesną interwencją logopedyczną na terenie PPPP w Chojnowie oraz gabinetu PPPP w Legnicy (Starostwo Powiatowe w Legnicy).

     W gabinecie logopedycznym można uzyskać pomoc w zakresie:

  1. kształtowania umiejętności mówienia i rozumienia;
  2. korygowania odstępstw od normy fonetycznej;
  3. wznawiania umiejętności mówienia i rozumienia;
  4. nauczania porozumiewania się osób, u których mowa nie wykształciła się lub od początku wystąpiły problemy z jej opanowaniem.

     Rodzice dzieci mogą zgłaszać się osobiście lub umawiać telefonicznie (bez skierowania). Opiekunowie uczestniczą w terapii, korzystają z instruktażu oraz otrzymują materiały (bezpłatnie) i wskazówki do pracy w domu.


Dział logopedyczny 

 Danuta Matuszewska - logopeda

 Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda