DYSLEKSJA CZY LENISTWO ?
NIE OSĄDZAJMY POCHOPNIE SWOJEGO DZIECKA

         Zagubieni w gąszczu liter…
Przestraszeni czytaniem przy całej klasie…
Uczący się pilnie, lecz osiągający raczej słabe oceny…
Kim są?  Może,, leniami” ? ,,Nieukami”? Dość już tych obraźliwych określeń!
         Oczywiście, opieszałość w nauce, brak zadań domowych mogą powodować i pogłębiać problemy z czytaniem oraz pisaniem. Nie stanowią one jednak źródła wymienionych trudności .Tajemnicze określenie ,, dysleksja” może stanowić wyjaśnienie problemów niektórych uczniów mających trudności z czytaniem, jak również z ortografią i pisaniem.
          Pojęcie ,,dysleksja” jest dość szerokie. Określa ono trzy rodzaje trudności:
1) problemy z poprawnym czytaniem u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym -czyli dysleksja właściwa
2) kłopoty z ortografią polegające na popełnianiu błędów ortograficznych pomimo  znajomości zasad pisowni- czyli dysortografia
3) trudności z pisaniem- czyli dysgrafia (pomimo starań pismo jest nieczytelne i nieestetyczne).
        Skąd mogę wiedzieć, czy moje dziecko uczy się za mało, czy też ma dysleksję (dysortografię, dysgrafię) ?
Po pierwsze, sami nie możemy postawić ostatecznej diagnozy. Po drugie warto najpierw zachęcić dziecko do systematycznej nauki w domu.  Młodszym dzieciom koniecznie należy pomóc w utrwaleniu znajomości liter i dwuznaków. Znać literę to znaczy: umieć rozpoznać ją wzrokowo, przeczytać oraz napisać. Starsi   uczniowie powinni nauczyć się zasad  ortograficznych. Zarówno starsi jak i młodsi powinni starać się o to, aby ich pismo było wyraźne i czytelne, w czym bardzo pomaga pisanie piórem.
Jeżeli pomimo pilnej nauki i starań nadal występują trudności w czytaniu, pisaniu lub ortografii, możemy skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc będzie polegała na diagnozie, następnie na terapii pedagogicznej i wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń w domu.
Postępy w terapii pedagogicznej są wynikiem współpracy ucznia, rodziców, nauczycieli i terapeuty. Samo stwierdzenie dysleksji nie załatwia problemu, lecz stanowi wstęp do systematycznej pracy ucznia. Pokonanie trudności przez dziecko jest możliwe i realne. Osobiście znam dorosłe osoby, które pomimo problemu z dysleksją osiągnęły w życiu bardzo wiele: ukończyły studia, podjęły pracę na odpowiedzialnych stanowiskach, założyły rodzinę.                                  

           Do grona słynnych dyslektyków należeli: Albert Einstein, Isaak Newton, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso a wśród Polaków: Jacek Kuroń, Maciej Kuroń, Jacek Żakowski, Jadwiga Jastrząb. Twój sukces jest w zasięgu Twoich możliwości!   
                                                                      
               Elżbieta Prociów-Mikołajczak
              pedagog w P.P.P.P. w Chojnowie

dysleksja