Gimnazjalisto, gdzie dalej?
Właśnie nadszedł dobry moment dla wielu gimnazjalistów, aby móc jeszcze na spokojnie zastanowić się , jak pokierować swoją dalszą edukacją - jaką wybrać szkołę, jaki profil, jaki zawód. Niewątpliwie są uczniowie, którzy już wiedzą, kim chcą być w przyszłości. Są też tacy, którzy się wahają. Tak ważnej decyzji nie należy odkładać na ostatnią chwilę. Dla niektórych będzie to wybór na całe życie. Należy też mieć świadomość, iż mogą zajść w przyszłości sytuacje, które nieoczekiwanie mogą wpłynąć na zmianę wcześniej podjętej decyzji . Do tego intensywnie zmieniający się rynek pracy i rozwój technologiczny dodatkowo utrudniają dokonanie jednoznacznego, zadowalającego wyboru. To wreszcie też aspekty, które zweryfikują naszą obecność na rynku pracy. Jednak z wiedzy i doświadczeń zawodowych, jakie zdobędziecie, będziecie czerpać przez całe życie zawodowe, nawet jeśli pierwsze wybory ścieżki edukacyjno-zawodowej okażą się nie do końca trafione.
Rokrocznie, ok. lutego ,organizowane są targi edukacyjne, gdzie m. in. szkoły ponadgimnazjalne i wyższe prezentują swoją ofertę, a ich reprezentanci chętnie odpowiadają na wszystkie pytania. Ponadto, na terenie gimnazjów odbywają się większe lub mniejsze prezentacje szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu. Jeśli choć częściowo, a najlepiej solidnie, dokonacie autodiagnozy i odpowiecie sobie na ważne pytania, z pewnością odkryjecie własne predyspozycje
i nowe możliwości. Dzięki temu wybór szkoły już nie będzie taki trudny.
Ważne i warte refleksji są:
✓ stan zdrowia: skłonność do przeziębień, alergie, wady: wzroku, słuchu czy postawy, daltonizm, lęki: np. wysokości; ograniczenie zdrowotne często determinuje nasze życiowe wybory;
✓ zainteresowania – one odzwierciedlają naszą tożsamość, są względnie stałe, mają też wpływ na nasze zachowania i wybory, i co ważne, wpływają na poziom naszej motywacji;
✓ uzdolnienia (może potrafię naprawić rower lub auto, uczyć się wierszy na pamięć, godzić kolegów lub prowadzić swój budżet):
➢ specjalne: inteligencja, geniusz, mistrzostwo,
➢ cechy: szybkość, sprawność, myślenie, kreatywność,
➢ umiejętności: językowe, artystyczne matematyczne, techniczne;
✓ temperament – to coś, z czym się rodzimy i co determinuje nasze cechy charakteru:
➢ siłę charakteru (szybko regeneruję siły, głośno mówię),
➢ ruchliwość (szybki refleks, lubię, kiedy wokół mnie coś się dzieje),
➢ równowagę (umiem być wyrozumiały, łatwo się koncentruję);
✓ mocne i słabe strony:
➢ aktywny, kreatywny, wytrwały …
➢ niecierpliwy, nie potrafię zdawać egzaminów …
✓ średnia ocen na świadectwie
✓ motywacja do nauki – warto się zastanowić: jak długo chcę się jeszcze uczyć? wybiorę szkołę zawodową, technikum, a może liceum, myślę o studiach?; dojazdy nie są dla mnie przeszkodą;
✓ znajomość środowiska pracy z całym jego dobrodziejstwem, innymi słowy, musimy mieć świadomość, iż każdy zawód niesie ze sobą sytuacje pożądane i niepożądane;
✓ wartości, jakimi się kieruję, czyli własne podstawowe przekonania, dążenia, np. do posiadania lub unikania dóbr materialnych i niematerialnych. Są one punktem odniesienia do wielu wyborów;
✓ zgoda i wsparcie rodziców – wiedza i doświadczenie rodziców to cenna wartość, ponadto znają Was jak nikt inny, ale też rodzice będą finansowali Waszą edukację.
Jeśli odpowiecie sobie na powyższe kwestie, dokonacie rzetelnej samorefleksji i samodiagnozy, to
z pewnością bliżej Wam będzie do odpowiedzi na pytanie: Gdzie dalej?
„Nie cel nadaje sens ludzkiemu poczynaniu, lecz droga, która do niego wiedzie”
Jerzy Miłkowski

Powodzenia
Anna Sobańska – pedagog
PPPP w Chojnowie