JAK   MOTYWOWAĆ   DZIECKO   DO   NAUKI

 

            CZYM JEST MOTYWACJA?

           Motywacja to energia, wola do działania. Gdy jesteśmy zmotywowani do czegoś, to czujemy w sobie energię, która ukierunkowana jest na dany cel. Ale motywacja to nie tylko energia do działania, to przede wszystkim wybór, który podjęliśmy: ja chcę to zrobić.

            Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Zwlekają z odrabianiem lekcji, odkładają szkolne obowiązki “na później“, z niezadowoleniem siadają do książek. Rodzice często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Uciekają się przy tym do najróżniejszych metod: moralizują ( ja w twoim wieku....), straszą ( do niczego w życiu nie dojdziesz), obiecują drogie prezenty, płacą za dobre oceny. Metody te jednak okazują się na dłuższą metę nieskuteczne. Co więc zrobić, aby nauka przestała być dla dziecka uciążliwym obowiązkiem i stała się dla niego przyjemnością?

            To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki, systematyczność, pozytywna ocena własnych działań. W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreślenia i zabawne rysunki, bazowanie na skojarzeniach itp.

           Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: “Po co ja właściwie tego wszystkiego się uczę?

Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce.

            Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i     przyjemna.

            Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęcajmy dziecko do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmocnić w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania          traktuje nie jak uciążliwe obowiązki, ale jak przyjemne wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.

Współpracujmy ze szkołą nie tylko przy okazji wywiadówek czy            oficjalnych zebrań. Pamiętajmy, że nauczyciel to sprzymierzeniec   w procesie            edukacji dziecka.

 

 

JEŚLI CHCESZ POMÓC DZIECKU ZWIĘKSZYĆ             MOTYWACJĘ    DO   NAUKI:

         

-        PODKREŚLAJ ZNACZENIE NAUKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA,

-        POWTARZAJ MYŚL, ŻE NAUKA JEST CELEM SAMYM W SOBIE,

-        NIE PRZYPISUJ ZBYT DUŻEJ WAGI OCENOM,

-        WYRAŻAJ SIĘ POZYTYWNIE O NAUCZYCIELACH,

-        DOCENIAJ PRACĘ I SAMODZIELNOŚĆ,

-        DOSTRZEGAJ OSIĄGNIĘCIA DZIECKA,

-        NIE KRYTYKUJ, NIE OCENIAJ,

-        POMAGAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ,

-        NIE WYŚMIEWAJ NIEPOWODZEŃ, ALE WSKAŻ JAK, MOŻNA UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH,

-        NIE STAWIAJ WYMAGAŃ WOBEC DZIECKA PONAD JEGO MOŻLIWOŚCI,

-        NIE WYPRZEDZAJ MATERIAŁU SZKOLNEGO,

-        POKAZUJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE INFORMACJI ZDOBYTYCH W SZKOLE,

-        WZBUDZAJ W DZIECKU ZAINTERESOWANIA WIELOMA DZIEDZINAMI ŻYCIA,

-        STWÓRZ WARUNKI DO POSZERZENIA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIECKA,

-        POMAGAJ W ROZWINIĘCIU UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH W NAUCE,

-        WSPIERAJ.

 

            Pamiętajmy, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem. To od nas, dorosłych, zależy, czy nauczy się ono systematycznej pracy i obowiązkowości.

            Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez nie niepowodzeń.

            Dziecko potrzebuje zrozumienia rodziców, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!

Najważniejszą sprawą w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez względu na to, co dziecko robi czy jak się zachowuje. Jeśli wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt widzenia. Nabierze wiary i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie stawiało czoła przeciwnościom.

                                                          

                                                                                 

                                                                                  Danuta Rabiej – pedagog

                                                                                      PPPP w Chojnowie