Dział orientacja i poradnictwo zawodowe

windows

Główne zadania:

  • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów - określenie preferencji zawodowych,

  • konsultacje i porady w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej,

  • zajęcia warsztatowe z orientacji zawodowej z uczniami,

  • spotkania tematyczne z rodzicami, nauczycielami. 

    Decyzje o wyborze zawodu są jednymi z ważniejszych decyzji, gdyż to od nich zależy przyszłe życie zawodowe człowieka.

    Wybór zawodu może być trudny, złożony, ze względu na sytuację ryzyka, w której jest podejmowany oraz wiek uczniów, którzy znajdują się wtedy w okresie dojrzewania.

    Dla określonej grupy uczniów, których stan zdrowia w poważnym stopniu ogranicza wybór zawodu podjęcie racjonalnej decyzji zawodowej stanowi problem szczególnie trudny, wymagający fachowej pomocy doradcy zawodowego. Potrzeba jest konfrontowania oceny zainteresowań, uzdolnień, stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

    Przekazujemy informacje o strukturze szkolnictwa i zmieniającym się stale rynku pracy w naszym rejonie.

Opiekunowie działu:

  • Celina Witkowska - doradca zawodowy