Psycholog, psychoterapeuta czy może psychiatra?
Coraz częściej sięgamy po pomoc specjalisty. Problemy, z którymi się borykamy są tak duże, iż potrzebujemy wsparcia profesjonalnego, ale nie bardzo wiemy, do kogo się zwrócić. Zauważam, że od paru lat coraz więcej osób ma trudności z rozróżnieniem zakresu działań poszczególnych zawodów, nie mają orientacji, czym specjaliści się zajmują, jaki mają obszar działania. W szczególności w dziedzinie psychologii. W niniejszym artykule chciałabym to wyjaśnić. Rozpoczniemy od zawodu psychologa, następnie psychoterapeuty, a na końcu dowiemy się, czym zajmuje się psychiatra.
Psycholog – jest to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uzyskanym tytułem. Obecnie w Polsce, aby zostać psychologiem należy skończyć jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W trakcie dalszego kształcenia student dokonuje wyboru specjalizacji (psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia kliniczna dziecka lub biegłego sądowego.) Najważniejsze nurty (szkoły) psychologiczne: Gestalt (psychologia postaci), psychoanaliza (nurt psychodynamiczny, psychologia dynamiczna)i neopsychoanaliza, behawioryzm i neobehawioryzm, psychologia humanistyczna, ewolucyjna, neuropsychologia: społeczna, kulturowa, tłumu, międzykulturowa, transpersonalna. Każdy psycholog może rozpocząć szkolenie
w zakresie psychoterapii, które trwa 4 lata i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty. Psycholog
w szczególności zajmuje się udzielaniem porad psychologicznych, diagnozą psychologiczną (wykonuje testy psychologiczne), opiniowaniem (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej), orzekaniem , a także udziela wszechstronnej pomocy psychologicznej.
„…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych
i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich” – Kodeks etyczno-zawodowy psychologa.
Psycholog pomoże nam: przeżyć kryzys małżeński, depresję, utratę kontroli nad swoim życiem. Udzieli wparcia w trudnościach wychowawczych i trudnościach emocjonalnych. Psycholog nie może wydawać recept.
Kim jest psychoterapeuta?
Aby uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty, należy ukończyć 4-letnią szkołę psychoterapii w określonym nurcie. Nurtów mamy kilka: humanistyczny, behawioralno-poznawczy, psychodynamiczny, psychoanalityczny, egzystencjalny, systemowy. Nurty te różnią się od siebie podejściem do relacji terapeutycznej, metodami i narzędziami w pracy, a nawet nazewnictwem mechanizmów. Sama forma sesji terapeutycznej jest w każdym nurcie zupełnie inna. Do psychoterapeuty możemy zwrócić się z problemami osobowości, depresją, zaburzeniami odżywiania, kryzysem w małżeństwie, chorobami psychosomatycznymi , trudnościami w relacjach międzyludzkich czy nawet problemami egzystencjalnymi itp. Osoba wykonująca ten zawód musi posiadać pewne umiejętności do pracy z drugim człowiekiem, odpowiednie cechy osobowościowe. Leczenie psychoterapeutyczne jest finansowane przez NFZ w formie ambulatoryjnej, indywidualnej czy grupowej. Każdy psychoterapeuta powinien pracować pod superwizją osoby posiadającej certyfikat superwizora psychoterapii. Psychoterapeuta nie może wydawać recept.
Co ważne: nie każdy psychoterapeuta musi być psychologiem. Można ukończyć inne studia np. humanistyczne (pedagogika, socjologia) lub medyczne i uzyskać tytuł magistra ,a następnie ukończyć wybraną 4- letnią szkołę psychoterapii.
Kim jest psychiatra ?
Psychiatra to najprościej lekarz medycyny. Ukończył studia medyczne, następnie specjalizację z zakresu psychiatrii. Zajmuje się badaniem i zapobieganiem ,a także leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jako jedyny może wydawać recepty. Dziedzina psychiatrii różni się od psychologii tym, iż jest ona dziedziną medyczną ,a psychologia jest nauką społeczną. Każdy psychiatra może zostać psychoterapeutą.

Wioleta Czyżewska-Miszczak

Psychoterapeuta, pedagog
w PPPP w Chojnowi