Dział przedszkolny i wczesnej interwencji

walden pond

Główne zadania:

1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci w wieku 0-7 lat, w tym:

 • oceny lateralizacji,
 • trudności w realizacji treści programowych przygotowania przedszkolnego,
 • zaburzeń rozwojowych,
 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • gotowości szkolnej,
 • przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,
 • ryzyka dysleksji i parcjalnych deficytów rozwojowych,
 • zaburzeń mowy i wad wymowy,
 • oceny rozwoju,
 • zaburzeń emocjonalnych,

2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami i ze specjalistami opiekującymi się dzieckiem przedszkolnym.

3. Porady indywidualne ukierunkowujące pracę rodziców z dzieckiem po obserwacji dziecka, po badaniu i bez badań.

4. Prelekcje dla rodziców i spotkania warsztatowe o różnorodnej tematyce według zgłoszonego zapotrzebowania.

5. Terapia indywidualna i grupowa, m.in.:

 • terapia dzieci z zaburzeniami mowy o różnorodnym podłożu,
 • usprawnianie funkcji parcjalnych dzieci z deficytami rozwojowymi,
 • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Osoby pracujące w dziale:

 • Dominika Fuchs - psycholog
 • Irena Buturla-Jamrozik - pedagog
 • Helena Rasała - pedagog.