ZROZUMIEĆ AUTYZM

Są wśród nas - obecni, lecz oddzieleni od nas niewidzialnym murem ,,oszukanych” zmysłów. Widzą, słyszą i czują inaczej niż my: ich sąsiedzi, bliscy, rodzina.
Dzieci i dorośli z autyzmem są wśród nas i pragną być szczęśliwi. Czym jest autyzm? Autyzm dziecięcy należy do całościowych zaburzeń rozwoju rozpoczynających się wcześnie w rozwoju dziecka. Przejawiają się one zaburzeniami: komunikacji i interakcji społecznych oraz zachowania i zainteresowania.
Jakie objawy mogą (lecz nie muszą) świadczyć o autyzmie ?
- dziecko nie gaworzy do ukończenia 12 miesiąca życia;
-nie ma umiejętności posługiwania się gestami;
- nie wypowiada słów do ukończenia 16 miesiąca życia;
-nie ma umiejętności wypowiadania się 2-wyrazowymi zdaniami do czasu ukończenia 24 miesiąca życia;
- traci wcześniej rozwinięte umiejętności językowe lub społeczne .
Rozpoznanie autyzmu jest uzasadnione, gdy pierwsze objawy pojawiają się w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka.
Najbardziej charakterystyczny jest brak: kontaktu wzrokowego, odpowiedzi uśmiechem na uśmiech. Występują powtarzające się ruchy, dziecko bawi się tylko jedną zabawką i ma bardzo dużą niechęć do zmian. Każda zmiana może wywołać zachowania agresywne.
W łagodnej odmianie autyzmu, w zespole Aspergera, nie ma opóźnień ani
upośledzenia rozwoju mowy i rozwoju poznawczego. Do osób z zespołem Aspergera należą ludzie wybitni lub w
normie intelektualnej. Do ich mocnych stron należy bardzo dobra percepcja wzrokowa, fascynacja techniką czytania, szybkie liczenie według własnej techniki, niektórzy mają umiejętności niszowe (sawantyczne). Do tych umiejętności należy: zapamiętywanie tekstów, rozpoznawanie i zapamiętywanie melodii, zapamiętywanie ciągów liczb, dat, wydarzeń. Sawant to geniusz w jednej dziedzinie. Wśród znanych sawantów warto wymienić: Alberta Einsteina, Temple Grandin, Kim Peek.
JAK WSPIERAĆ DZIECI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU?
-otoczenie powinno sprzyjać koncentracji uwagi i uczeniu się;
-rodzice mogą w zeszycie dziecka zrobić tabelę zadań domowych, do której nauczyciel wpisze, co jest zadane i jak wykonać zadanie w domu;
-odrabianie zadania domowego powinno być zaplanowane maksymalnie na 30 minut- chyba , że samo dziecko zechce spędzić więcej czasu nad lekcjami.
Pytania i polecenia powinny być:
1.Odpowiednie do zadania.
2.Jasne, nieprzerywane.
3.Przeplatane z zadaniami już opanowanymi przez dziecko.
4.Zadania powinny być wybierane przez dziecko.
Wzmocnienia (nagrody) należy stosować:
- natychmiast po odpowiednim zachowaniu;
- po każdej próbie odpowiedzi.
Dzieci ze spektrum autyzmu nie lubią zmian. Dlatego warto przygotować je na określone zajęcia, np. ,,za dziesięć minut zostawisz zabawki i usiądziesz do lekcji”. Od naszej postawy zależy ich rozwój i poczucie szczęścia.
Elżbieta Prociów- Mikołajczak
pedagog w PPPP w Chojnowie