TECZKA PRZOD GRAFIKA

"Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie informuje, że od miesiąca sierpnia 2019 r. zostaje ponownie uruchomiona Sala Doświadczania Świata. Obecnie trwa rekrutacja w tym zakresie".

   

 "Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania."

 

Janusz Korczak

 

 

                                              KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO