Terenem działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest powiat legnicki, w któego skład wchodzą następujące ośrodki:

 

Gmina Kunice

 • Szkoła Podstawowa w Kunicach

Ul. Staropolska 4

59-216 Kunice

 • Gimnazjum w Spalonej

Ul. Legnicka 52

59-216 Kunice

 • Szkoła Podstawowa w Rosochatej

Rosochata 65

59-216 Kunice

 • Szkoła Podstawowa w Bieniowicach

Bieniowice 5

59-216 Kunice

 

Gmina Krotoszyce

 • Zespół Szkół w Krotoszycach

Ul. Piastowska 41

59-223 Krotoszyce

 • Szkoła Podstawowa w Kościelcu

Kościelec 9

59-223 Krotoszyce

 

Gmina Ruja

 • Gimnazjum Ruja

Ruja 61

59-243 Ruja

 • Szkoła Podstawowa w Wągrodnie

Wągrodno 35

59-243 Ruja

 

Gmina Legnickie Pole

 • Zespół Szkół w Legnickim Polu

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Ul. Kosmy Damiana Asama 7

59-241 Legnickie Pole

 • Szkoła podstawowa w Bartoszowie

Bartoszów 43

59-241 Legnickie Pole

 • Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach

Mikołajowice 44

59-241 Legnickie Pole

 

Gmina Miłkowice

 • Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach

Ul. II Armii Wojska polskiego 75

59-222 Miłkowice

 • Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach

Ul. Wiejska 68

59-222 Miłkowice

 

Gmina i miasto Prochowice

 • Szkoła Podstawowa w Prochowicach

ul. Młyńska 3

59-230 Prochowice

 • Gimnazjum w Prochowicach

Ul. Kościuszki 2

59-230 Prochowice

 • Szkoła Podstawa w Dąbiu

Dąbie 5a

59-230 Prochowice

 • Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Golance Dolnej

Golanka Dolna 6

59-230 Prochowice

 

Miasto i gmina Chojnów

 • Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

Ul. Reymonta 1

59-225 Chojnów

 • Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

Ul. Konarskiego 4

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa nr 3

Ul. Kościuszki 30

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa nr 4

Ul. Kilińskiego 23

59-222 Chojnów

 • Przedszkole nr 1

Ul. Wojska Polskiego

59-222 Chojnów

 • Przedszkole nr 3

Ul. Krasickiego

59-225 Chojnów

 • Przedszkole Sióstr Służebniczek

Ul. Dąbrowskiego 4

59-225 Chojnów

 • Powiatowy Zespół Szkół

Ul. Witosa 1

59-225 Chojnów

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach

Rokitki 32 a

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

Stary Łom 42

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa w Krzywej

Krzywa 52

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach

Niedźwiedzice 16

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa Okmiany

Okmiany 65

59-225 Chojnów

 • Szkoła Podstawowa w Budziwojowie

Budziwojów 21a

59-225 Chojnów