Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Główne zadania działu:

 •  ustalenie kierunków i harmonogramu działań,

  589 DSC 4580

 •  wsparcie rodziny dziecka,
 •  opracowanie indywidualnego programu terapii,
 •  analizowanie skuteczności udzielanej pomocy,
 •  ocenianie postępów dziecka.

 

Osoby pracujące w dziale:

 • Helena Rasała - przewodnicząca zespołu, pedagog
 • Danuta Matuszewska -  logopeda
 • Kinga Kozakowska-Wiśniewska - psycholog
 • Elżbieta Chlebosz - pedagog
 • Danuta Rabiej - pedagog
 • Dominika Podsiadło - psycholog