Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Główne zadania działu:

 •  ustalenie kierunków i harmonogramu działań,

  589 DSC 4580

 •  wsparcie rodziny dziecka,
 •  opracowanie indywidualnego programu terapii,
 •  analizowanie skuteczności udzielanej pomocy,
 •  ocenianie postępów dziecka.

 

Osoby pracujące w dziale:

 • Danuta Matuszewska - przewodnicząca zespołu, logopeda
 • Danuta Matuszewska -  logopeda
 • Maciej Cieśla - rehabilitant
 • Anna Jankowska - psycholog
 • Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda