OTWARCIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

23 września 2014r. w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata oraz połączone z Dniem Otwartym.        

             Na uroczystość przybyło wielu znamienitych Gości: Pan Michał Huzarski – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Starosta Powiatu Legnickiego Pan Jarosław Humenny, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Stanisława Pakos, Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia przy Urzędzie Miasta Chojnowa Pani Mirosława Kamińska, Ksiądz Dziekan Marek Osmulski – Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, Ksiądz Mirosław Makowski – Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie oraz Członkowie Zarządu Powiatu Legnickiego, Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego, Radni Powiatu Legnickiego i Dyrektorzy placówek oświatowych, a także przedstawiciele urzędów gmin powiatu legnickiego, instytucji i stowarzyszeń, mediów oraz osoby przyjazne naszej placówce.

               Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Wiesława Bratek powitała wszystkich Gości i przedstawiła kadrę pedagogiczną, krótko informując o działalności poradni.

              Następnie głos zabrała Pani Helena Rasała, która sprawuje opiekę nad Salą Doświadczania Świata i prowadzi zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. W swoim wystąpieniu przedstawiła cele i założenia powstania SDŚ oraz wynikające z tego faktu korzyści dla osób uczestniczących w terapii.

               W dalszej kolejności Pani Stanisława Pakos, Pan Jarosław Humenny i Ksiądz Marek Osmulski dokonali symbolicznego otwarcia, przecinając wstęgę.

               Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć całe pomieszczenie oraz jego wyposażenie, a nawet uruchomić poszczególne urządzenia. Mieli także okazję zobaczyć pozostałe gabinety terapeutyczne i porozmawiać na temat prowadzonych zajęć.