Jedynym źródłem i kryterium poznawania rzeczywistości są zmysły”

Protagoras

    Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, ponieważ dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Stymulowanie ich, czyli zewnętrzne oddziaływanie mające na celu pobudzanie rozwoju, lub umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka odbywać się może w Sali Doświadczania Świata.

    Słowo Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – oznacza dwa pojęcia - węszyć i obwąchiwać oraz drzemać, być w półśnie, gapić się. Termin ten oznacza, więc „ostrożne poznawanie otoczenia”.

    Miejsce to oddziałuje korzystnie na funkcje poznawcze oraz ubytki zmysłowe i fizyczne, umożliwia odprężenie lub stymulację. Niweluje negatywne emocje i reakcje poprzez wyciszenie i relaksację.

    Terapia w sali doświadczania świata polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu i rozwoju. Techniki terapeutyczne pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z regułami Snoezelen przedmioty, pomoce nie atakują, nie narzucają się użytkownikowi, lecz swoją atrakcyjnością zapraszają do skupienia na nich uwagi. Taka terapia jest szczególnie przydatna w takich schorzeniach jak: autyzm, zespół Downa, ADHD i zaburzenia mowy.

    Sala Doświadczania Świata to miejsce, w którym każdy z użytkowników może być w pełni wolny i twórczy, co czyni tą metodę niepowtarzalną i tak skuteczną.