Dział wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

raindrops

Główne zadania:

1. Prowadzenie działań diagnostycznych dzieci i młodzieży uczącej się z ustaleniem formy pomocy.
2. Prowadzenie wybranych form terapii w stosunku do dzieci i młodzieży:

 • Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • Grupowa terapia pedagogiczna z elementami metody Denisona,
 • Terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

3. Udzielanie doraźnej pomocy terapeutycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom w ramach:

 • indywidualnych konsultacji specjalistycznych,
 • interwencji w środowisku ucznia,
 • konsultacja dla nauczycieli.

4. Podejmowanie działań psychoedukacyjnych prowadzonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie:

 • zajęć warsztatowych,
 • prelekcji,
 • szkoleń rad pedagogicznych.

5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.

 

Osoby pracujące w dziale:

 • Anna Jankowska - psycholog
 • Elżbieta Chlebosz - pedagog
 • Dagmara Korzan - pedagog
 • Judyta Żołubak - pedagog
 • Elżbieta Prociów-Mikołajczak - pedagog, logopeda