Dział wychowania, profilaktyki i resocjalizacji

maple

Główne zadania:

1.    Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów:

     • problemy emocjonalne,
     • trudności wychowawcze.

2.    Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną uczniów mających problemy adaptacyjne, problemy emocjonalne oraz sprawiających trudności nauczycielom i rodzicom.

3.    Konsultacje indywidualne z rodzicami, nauczycielami, i ze specjalistami opiekującymi się dziećmi i młodzieżą.

4.    Porady indywidualne i grupowe ukierunkowane na wsparcie w zakresie wychowania.

5.    Terapia psychologiczna i pedagogiczna zarówno indywidualna jak i terapia rodzin.

6.    Psychoterapia.

7.    Socjoterapia.

8.    Prowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami na terenie szkoły.


Opiekunowie działu:

     • Kinga Kozakowska-Wiśniewska - psycholog

     • Judyta Żołubak - pedagog

     • Celina Witkowska - pedagog

     • Dagmara Korzan - pedagog