KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 

 

  

Organizacja pracy Powiatowej Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej
w Chojnowie

 

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:


1. Bezwzględnie na diagnozę przychodzimy z dzieckiem zdrowym. Dzieci z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane na badania lub terapię.
2. Prosimy na badanie przychodzić nie wcześniej niż 5 min. przed umówioną godziną.
3. Na terenie Poradni obowiązkowo należy nosić maseczkę zakrywając usta i nos.
4. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub głębokim, całościowe zaburzenia rozwoju, osoby niemogące zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia).
5. Klienci bez maseczki nie będą obsługiwani w Poradni.
6. Przed wejściem do budynku Poradni należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk.
7. Ograniczamy do niezbędnego minimum osoby towarzyszące dziecku w diagnozie 1 dziecko/ 1 opiekun – wynika to z ograniczonej liczby osób przebywających w budynku.
8. Przychodząc do placówki prosimy zabrać swój długopis.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do w/w zasad.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.