DYREKTOR:

dr Celina Witkowska

Pedagog

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
DZIAŁ PRZEDSZKOLNY I WCZESNEJ INTERWENCJI

Daniela Wołosińska

Psycholog

Elżbieta Prociów-Mikołajczak

Pedagog

Anna Salachna

Pedagog

Aleksandra Czeleń

Pedagog

DZIAŁ WSPOMAGANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Daniela Wołosińska

Psycholog

Judyta Żołubak

Pedagog

Wioleta Czyżewska-Miszczak

Pedagog

Dagmara Korzan

Pedagog

Elżbieta Prociów-Mikołajczak

Pedagog

Ilona Wiśniowska

Pedagog

Joanna Opalińska-Grynienko

Pedagog

Aleksandra Czeleń

Pedagog

DZIAŁ WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI

Kinga Kozakowska-Wiśniewska

Psycholog

Judyta Żołubak

Pedagog

Wioleta Czyżewska-Miszczak

Pedagog

Celina Witkowska

Pedagog

Dagmara Korzan

Pedagog

DZIAŁ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Celina Witkowska

Doradca Zawodowy Pedagog

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

Danuta Matuszewska

Logopeda

Elżbieta Prociów-Mikołajczak

Logopeda

SPECJALIŚCI

dr n.med. Ewa Doniewicz-Rudziak

Lekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Natalia Gawron

Bożena Drapała

Kazimierz Wiśniowski

Wiesława Kuźniarz