Oświadczenie o Dostępności

Wprowadzenie:

Strona Internetowa Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie została zaprojektowana tak, aby była możliwość obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Strona Internetowa jest zgodna ze standardami W3C:
1. HTML 5
2. WCAG 2.1 - Szablon zawiera opcje trybu wysokich kontrastów (dla osób niewidomych oraz ze słabszym wzrokiem) co spełnia wymogi dotyczące tworzenia treści stron internetowych bardziej dostępnymi

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym:

Strona Internetowa spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis spełnia także zapisy dokumentów:
1. Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006,
2. Inicjatywa i2010,
3. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Kompatybilność:

Strona Internetowa jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Strona Internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
1. Zmiana wielkości czcionki,
2. Zmiana kontrastu,
3. Zmiana rozmiaru strony.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe :

Strona Internetowa nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.