Depresja jest jednostką kliniczną - poważnym, jednym z najczęściej występujących zaburzeń. Typowy epizod depresyjny charakteryzuje się brakiem zainteresowania dotychczas lubianych aktywności, utratą zdolności czerpania przyjemności i radości z życia. Charakteryzuje się obniżonym nastrojem – zmniejszoną energią, małą aktywnością, wzmożoną męczliwością przy wykonywaniu prostych czynności.

Okres pandemii to szczególnie trudny czas dla dzieci. I nie chodzi tu tylko o to, że musiały szybko wdrożyć się do zdalnego nauczania, często nie mając dostępu do Internetu lub odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim o ich stan emocjonalny, kiedy zmuszone zostały do graniczenia kontaktów z rówieśnikami i tak naprawdę zamknięte w czterech ścianach.

Lateralizacja to inaczej funkcjonalna przewaga stronna, czyli preferencja oka, ucha, ręki i nogi po tej samej stronie ciała. Jeśli dominuje u nas prawa ręka, oko, noga i ucho oznacza to, że jesteśmy zlateralizowani prawostronnie, jeżeli lewa ręka, oko, noga i ucho - lewostronnie. Wystąpić może również lateralizacja skrzyżowana (wówczas dominuje np. lewe oko i prawa ręka – nie jest to zaburzeniem rozwojowym) oraz lateralizacja nieustalona ( dominuje wtedy np. lewe oko i obie ręce).

W gry komputerowe i gry wideo grają obecnie miliony ludzi na świecie. Są one dostępne na płytach CD/DVD, na stronach internetowych, konsolach, czy w telefonach komórkowych i smartfonach. Ogromna grupa graczy to dzieci i młodzież, dla których gry są powszechną formą spędzania wolnego czasu. Grać zaczynają dzieci coraz młodsze, nierzadko już w wieku przedszkolnym.

Rozumiemy, co to jest kąpiel wodna – ale co to znaczy ,,kąpiel sensoryczna” ? Pojęcie ,,sensoryczny” oznacza ,,zmysłowy”. Natomiast do zmysłów -ogólnie ujmując- należy: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Swoistym zmysłem jest także zmysł równowagi. Kiedy mówimy o kąpieli sensorycznej dziecka mamy na myśli dostarczanie dziecku różnorodnych wrażeń zmysłowych od początku jego rozwoju.

Dzieci czytające lepiej radzą sobie w szkole, nie mają problemów z budowaniem poprawnej pod względem gramatycznym i składniowym samodzielnej wypowiedzi, mają bogate słownictwo, nie popełniają błędów ortograficznych (i innych), mają wyższy poziom wiedzy niż ich rówieśnicy i bogatą wyobraźnię. Ponadto czytanie rozwija wrażliwość dziecka , emocje, myślenie, ćwiczy pamięć i koncentrację.