Rozumiemy, co to jest kąpiel wodna – ale co to znaczy ,,kąpiel sensoryczna” ? Pojęcie ,,sensoryczny” oznacza ,,zmysłowy”. Natomiast do zmysłów -ogólnie ujmując- należy: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Swoistym zmysłem jest także zmysł równowagi. Kiedy mówimy o kąpieli sensorycznej dziecka mamy na myśli dostarczanie dziecku różnorodnych wrażeń zmysłowych od początku jego rozwoju.

Dzieci czytające lepiej radzą sobie w szkole, nie mają problemów z budowaniem poprawnej pod względem gramatycznym i składniowym samodzielnej wypowiedzi, mają bogate słownictwo, nie popełniają błędów ortograficznych (i innych), mają wyższy poziom wiedzy niż ich rówieśnicy i bogatą wyobraźnię. Ponadto czytanie rozwija wrażliwość dziecka , emocje, myślenie, ćwiczy pamięć i koncentrację.