Zaświadczenia, wnioski i pozostałe formularze są wewnętrznymi dokumentami Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnowie i zostały opracowane przez pracowników poradni dla wygody naszych Klientów.
Zawierają wszystkie elementy wymagane odpowiednimi Rozporządzeniami i wypełnienie ich daje pewność braku błędów.
Wybrane dokumenty należy otworzyć lub zapisać na swoim komputerze, a następnie wydrukować i wypełnić.
Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnowie.
Zachęcamy do korzystania z udostępnionych dokumentów:

WNIOSKI (0/3)

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem pełnią funkcję dokumentu, który porządkuje procedury ochrony dzieci oraz przedstawia, w jaki sposób instytucja poradni będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować.
Naczelną zasadą działań podejmowanych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie jest troska o bezpieczeństwo wszystkich dzieci, ochrona ich praw oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój.