Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: czy moje dziecko jest odpowiednio przygotowane do podjęcia edukacji? Tak postawione pytanie jest jak najbardziej zasadne, a wątpliwości w pełni uzasadnione. Czym jest tak zwana dojrzałość szkolna? Na co rodzic powinien zwrócić szczególną uwagę, aby przygotować swoje dziecko na spotkanie ze szkołą?

Dysortografia to zaburzenie, które występuje wśród dzieci i młodzieży bardzo często. Charakteryzuje się niepoprawnym zapisywaniem przez uczniów tych wyrazów, w których występują głoski podobne pod względem fonetycznym bądź ortograficznym. Zwykle można rozpoznać ją we wczesnym dzieciństwie.

Rozwój społeczno-emocjonalny: wczesne lata.

Kompetencje społeczno-emocjonalne definiuje się jako zachowania kooperatywne i prospołeczne, inicjowanie i utrzymywanie przyjaźni rówieśniczych i relacji dorosłych, radzenie sobie z agresją i konfliktem, rozwijanie poczucia panowania i poczucia własnej wartości oraz regulacji emocjonalnej i reaktywności (Squires, 2002).

Psychomotoryka obejmuje szeroko pojętą aktywność ruchową człowieka, począwszy od najwcześniejszych lat jego życia. Jest to jednocześnie spoiwo i fundament dla prawidłowego rozwoju pozostałych sfer życia ludzkiego: fizjologii, emocji, umysłowości i życia społecznego.

Emocje towarzyszą nam od narodzin aż do śmierci. Często pomagają, ale też potrafią zaszkodzić. Jedno jest pewne- jest to ważna część naszego życia, niestety bardzo zaniedbywana.

Z pojęciem dysleksja spotykamy się w swoim życiu na co dzień, jednak na ogół myśląc o tej przypadłości, mamy mgliste pojęcie, co oznacza. Najczęściej z terminem tym spotykają się rodzice odwiedzający szkołę, rozmawiający z pedagogiem szkolnym, wychowawcą lub psychologiem.