OFERTA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W CHOJNOWIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

Dzieci / Uczniowie

 • Usprawnienie aparatu artykulacyjnego w zabawie.

 • Zabawy logopedyczne dla dzieci – kształcenie słuchu i ćwiczenia narządów mowy.

 • Zajęcia dla uczniów - jak się uczyć?

 • Jak radzić sobie z dokuczaniem? Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zakresie umiejętności społecznych w wieku 7-12 lat.

 • Dorosłość - co to takiego?

 • BHP w Cyberprzestrzeni – zasady dobrego wychowania w sieci.

 • Metody i techniki efektywnego uczenia się.

 • Przemoc rówieśnicza- warsztaty dla uczniów.

 • Więzi rodzinne.

 • ,,Złość – czym jest, jak sobie z nią radzić?’’ – na podstawie książki Wielka Księga Basi.

 • Kraina emocji, czym są i jakie mają dla nas znaczenie.

 • Nasze autorytety.

 • Ja i Moja rodzina.

 • Czy potrzebne są normy i zasady.

 • Mówię Nie wszystkiemu co złe.

 • Zabawy wspomagające koncentrację uwagi.

 • Usprawnienie manualne rąk.

 

Rodzice

 • „W co się bawić, w co się bawić…?”- propozycje zabaw z małymi dziećmi.

 • Mowa a choroba psychiczna dziecka.

 • Co robić, gdy małe dziecko nie mówi?

 • W jaki sposób pomóc dziecku w uczeniu się?

 • Jak rozmawiać żeby dzieci nas słuchały.

 • Przykłady zabaw relaksacyjnych.

 • Uzależnienia niechemiczne.

 • Jak wspierać dziecko w nauce.

 • Normy i zasady w rodzinie.

 • Bezpieczeństwo dzieci w sieci: BHP w Cyberprzestrzeni.

 • Jak i dlaczego należy dzieciom stawiać granice.

 • Jak budować motywację wewnętrzną.

 • Wychowawcza rola rodziny.

 • Rozwój psychomotoryczny dziecka – na co zwracać uwag, kiedy zgłosić się do poradni w razie nieprawidłowości.

 • Na co zwracać uwagę, kiedy dziecko ma problemy w nauce.

 • Jak ważne jest środowisko wychowawcze.

 • Wsparcie rozwoju emocjonalnego u dziecka Bajkoterapia – jej praktyczne wykorzystanie w pracy z dzieckiem.

 • Dziecko w świeci współczesnych technologii – smartfon i tablet.

 

Nauczyciele

 • Współpraca nauczyciela klas I- III i logopedy szkolnego.

 • Jak postępować z dzieckiem jąkającym się?

 • Okres adaptacyjny dziecka w przedszkolu i trudności komunikacyjno-językowe.

 • Jak ułatwić uczniom przyswajanie wiadomości szkolnych?

 • Jak sobie radzić ze stresem.

 • Profilaktyka uzależnień. Dlaczego młodzież spożywa alkohol?

 • Zachowanie agresywne u dzieci. Jak sobie z tym radzić.

 • Jak dostrzegać sukcesy ucznia.

 • Co powinniśmy wiedzieć o zaburzeniach psychicznych.

 • Procedury bezpieczeństwa w szkole i na lekcji.

 • Depresja u dzieci i młodzież, symptom, objawy oraz wczesna interwencja.

 • W jakich przypadkach wysyłać ucznia z trudnościami w nauce na badania do poradni.

 • Pozytywna dyscyplina w klasie.

 • Skuteczna motywacja ucznia do nauki?

 • Jak pracować z dzieckiem z ADHD.

 • Dziecko agresywne wskazówki do pracy.

 • Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci.

 • Trudny rodzic.

 

Programy profilaktyczne – badania przesiewowe

 • Badanie przesiewowe – określenie rozwoju dziecka – dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich.

 

Doradztwo zawodowe

 • Porady indywidualne.

 • Diagnoza preferencji zawodowych na terenie poradni.

 • Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej.

 

Terapia rodzin

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzi nabór dzieci na SALĘ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA na terenie Chojnowa oraz na SALĘ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA w Legnicy /Starostwo Powiatowe/.